{description}

Att gestalta en ikon

Panelsamtal: Att gestalta en ikon
Hur går det till när man ska gestalta en biografi, en verklig persons liv? Vad tillför
det skådespelarens arbete och vilka svårigheter kan uppstå?
Margareta Niss och Fransesca Quartey samtalar utifrån
sina erfarenheter av att spela Selma Lagerlöf respektive Billie Holiday på teaterscenen.
Samtalsledare: Tora von Platen

Skellefteå, Västerbottensteatern
17/10 kl 19:00, 2016

Klicka här för att lyssna på iTunes