Berättandet - Apan och Krokodilen

Berättandet

Berättande är en konstform som ligger Västerbottensteatern varmt om hjärtat och teatern strävar efter att blir Europas ledande berättarteater. En konstform som vi ständigt utvecklar på teatern och som innebär ett konstnärligt möte mellan de två konstformerna berättande och teater.

Under åren har teatern arbetat med berättande i en rad olika former bl.a. genom Berättarensemblen, stipendiet Berättarkraft och som medarrangör av Berättarfestivalen i Skellefteå. Västerbottensteatern arbetar med berättandet på teatern, runt om i länet samt arbetar för att upprätta ett Berättarcentrum i Skellefteå, det enda i Skandinavien.

I år lanserar vi ett nytt koncept i berättandets tecken, nämligen ”Årets Berättarföreställning”. Med ”Årets Berättarföreställning” vill vi lyfta en specifik föreställning för att tydliggöra vår tro på berättandet som en egen unik konstform.

Årets berättaföreställning 2017 är ”Skogens Konung” med vår egen (numera pensionerade) Greger Ottosson!

Här till vänster kan du läsa mer om våra aktiviteter som berör berättande samt få information om berättande i länet.