{description}

Berättarcentrum

Resurscentrum för utveckling av berättandet


Med Skellefteå som utgångspunkt ska Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, agera i den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Övergripande syfte är att fungera som ett nav och ett incitament för att genom samverkan stärka berättandets roll och utveckling.

Verksamheten vilar på tre ben: berättande som pedagogiskt och socialt verktyg, berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv samt berättande som scenisk konstform. Verksamhetens profil bygger mycket på den starka västerbottniska traditionen att berätta i dokumentär stil – varje människas berättelse är värd att lyssna på.

Nordiskt Berättarcentrum har även övertagit ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer fortsätta att driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Verksamhetschef Nordiskt Berättarcentrum:
Robert Herrala, robert.herrala@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)70 569 56 31

Följ NORDISKT BERÄTTARCENTRUM – en del av Västerbottensteatern

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Enklast gör du det här »