{description}

Aktuella aktiviteter

Kvinnorum – en studiecirkel

En idé om att genom konst och kultur föra samman kvinnor för att samtala om hur det är att vara kvinna idag. Vad bär vi med oss i arv av de som har gått före? Vilka mönster följer vi och vad har vi valt att göra annorlunda? Vilka skillnader eller likheter finns beroende på var vi har växt upp?

Vi kommer att utgå från olika inspirationsmaterial för samtal, bl.a. Västerbottensteaterns berättarföreställning KvinnORKAn av och med Matilda Kjellmor och Museum Anna Nordlanders konstutställning Jag är störst, av Ulrika Sparre.

Studiecirkeln består av 6 träffar, och deltagare är kvinnor födda i Afghanistan och kvinnor födda i Sverige.
Studiecirklarna pågår mellan v. 45-v. 51. Som deltagare kan du välja måndag, onsdag eller torsdag, samma dag varje vecka.

Intresseanmälan och information: theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se

Ett samarbete mellan Nordiskt berättarcentrum/Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander och Sensus, med stöd av Länsstyrelsen i Västerbotten.