{description}

Berättarfestivalen

En vecka fylld med berättarkraft och lyssnarglädje

Berättarfestivalen i Skellefteå har genomförts årligen sedan starten 2009. Nästa festival genomförs 14-20 oktober 2019 och målsättningen är densamma som den alltid varit: att i samverkan med många andra aktörer skapa en vecka fylld med berättarkraft och lyssnarglädje.

Ny huvudarrangör för Berättarfestivalen är sedan 2018 Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern. Grundprincipen att samverka med andra kulturaktörer och lokala arrangörer är densamma som tidigare, liksom det långsiktiga målet att utveckla och stärka berättandet i regionen. Varje festival brukar fyllas med över etthundra berättarupplevelser, arrangerade av 40-50 olika lokala aktörer runt om i hela kommunen. Festivalen fungerar dessutom som en mötesplats för berättarbranschen i regionen, landet och övriga Europa.

Mer information och aktuellt program finns på berattarfestivalen.se

Följ Berättarfestivalen på Facebook: https://www.facebook.com/berattarfestivalen

Instagram: berattarfestivalen

Twitter: @berattarfest  #berattarfest

Foto: Patrick Degerman