{description}

Berättarvärlden

Nordiskt Berättarcentrum – mitt i berättarrörelsen

Nordiskt Berättarcentrum verkar mitt i berättarrörelsen och med samverkan som en ledstjärna i arbetet. Bakom etablerandet ligger många års hårt jobb i olika projekt, utredningar, satsningar, dialoger och utvecklingsarbete. Här visar på olika organisationer och företeelser som vi känner stark samhörighet med och som ger en bakgrundsförklaring.

Berättarnas stad
Efter Skellefteå älvdal återfinns många stora författare och berättare. Så stora så att det liksom sjunger kring dem. De är sprungna ur en tradition av berättande som är stark och grundmurad i hela Skellefteå kommun. Och berätta – det kan man göra på många olika sätt och i många olika former. Eftersom vi i Skellefteå älskar att ägna oss åt berättande var det naturligt att vi 2009 utropade oss till Berättarnas Stad i Sverige.

Under åren 2012-2014 pågick i Skellefteå kommun tillväxtprojektet Kulturturism i Berättarnas stad med syfte att utveckla turistprodukter med utgångspunkt från just berättandet. Berättelser levandegör vår historia – både den som skapas nu idag och den som är gammal som gatan. Berättelser säger någonting om just vår identitet. En plats identitet och kultur blir allt viktigare för att skapa attraktivitet. Projektet syftade till att kulturutbudet ska locka fler besökare till Skellefteå och dess närregion. I projektarbetet ingick till exempel litterära dagsturer i våra stora författares fotspår, paketering av kulturhistoriska berättelser som kittlar sinnena samt möten & konferenser med koppling till berättandet.

Skelleftebygdens berättarförening är en drivande kraft i berättandet. För mer information: berattarforeningen.wixsite.com/berattarforeningen

Västerbotten – Berättarnas län
Bakom satsningen på Nordiskt Berättarcentrum ligger även ett gediget utvecklingsarbete på regional nivå där bland andra Region Västerbotten och Västerbottensteatern tagit aktiv del. I Västerbotten sjuder det av berättarlust idag, berättarföreningarna lever och i snart sagt varje kommun arrangeras regelbundet berättarcaféer där alla är välkomna att prova på. Några aktörer som bidrar till detta:

Västerbottens museum som bland annat genom sin berättarantikvarie (landets enda!) Marianne Folkedotter integrerat berättandet i sin verksamhet och även under många år arbetat med detta ute i länet.
Bjurholms Berättarakademie: www.berattarakademi.se
Berättarnätet NorrKontakt: Karin Ferry, karin.ferry@telia.com

Berättarnätet Sverige, BNS, är ett starkt nationellt nätverk för samarbeten och utveckling där Nordiskt Berättarcentrum är en aktiv aktör. Mer information: berattarnatet.se
Andra berättarorganisationer som vi har pågående dialoger med är bland andra Fabula Storytelling (storytelling.se) och Sagobygden i Ljungby (sagobygden.se) med Ljungby berättarfestival (ljungbyberattarfestival.se)

Berättar-Europa
Nordiskt Berättarcentrum agerar även i ett Europeiskt nätverk, Federation for European Storytelling (FEST). Det skapades för att utveckla berättarkonsten och uppmuntra samarbetet mellan ländernas berättarorganisationer. Varje år hålls en konferens i någon av medlemsländerna. 2014 arrangerades den i Sverige – i Skellefteå, Malå och Umeå. Läs mer på fest-network.eu

Foto: Calvin Hanson/Unsplash