{description}

Lära med berättande

Inspiration och insikter om berättande som pedagogisk metod

En av Nordiskt Berättarcentrums verksamhetsområden är berättande som pedagogisk metod. Kring detta vill vi sprida information och kunskap om hur berättandet kan vara en resurs inom olika lärande sammanhang.

Konferens Lära med berättande
Som ett led i det arbetet genomfördes konferensen Lära med berättande 14-15 februari 2019. Här presenterar vi en summering av syfte och program.

Konferensen vände sig till de som arbetar med lärande, oavsett utbildningsområde, ämne eller nivå. Grundskola, gymnasium, SFI, folkhögskola, kursverksamhet… konferenstemat var aktuellt på en generell nivå.

Dag 1 pratade vi om varför kreativitet och berättande är en viktig del i lärandet. Vi gav vetenskapliga motiv och legitimitet – ett fundament att bygga vidare på i rollen som pedagog.

Dag 2 var ett ”caserace” där deltagarna fick ta del av konkreta exempel som gav dig tips, inspiration och lust till ett kreativt lärande med berättande.

Höga betyg från deltagarna
Efter konferensen genomfördes en deltagarenkät och där var gensvaret till största delen mycket positivt. Helhetsintrycket fick betyget 4,4 på en skala 1-5, där 5 var högsta betyg. Bland annat uppskattades andra dagens ”caserace” och de flesta uttryckte att de hade fått med sig både inspiration och nya insikter. Vi fick även synpunkter på hur konferensen kan bli ännu bättre, bland genom ett än mer varierat programupplägg med workshops, samtal etc.

Styrkta av positiva omdömen och tips på utveckling tittar vi nu framåt och funderar redan på en uppföljande konferens nästa år. Vi återkommer!

Se några av seminarierna på UR!
UR filmade den första konferensdagen och några av seminarierna kan nu ses online. Här finns de samlade: urskola.se

Delar av konferensen kan även ses på SVT Kunskapskanalen fredag 12 april, från kl 14.50.

Smakprov från Ola Henricssons föreläsning:

Medverkande:
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Berättande som kunskapsbärare och bildningsskapande metod. En historisk överblick.
Ola Henriksson, grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
AnnCristin Winroth och Katarzyna Wolanik Boström, etnologer vid Umeå universitet, som med stöd av Vetenskapsrådet forskar om berättande.
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie och museipedagog Ingela Wall, båda Västerbottens museum.
Guy Tilkin, Europakoordinator och konstnärlig ledare för Alden Biesen – Berättarslottet, ett resurscentrum i Belgien.
Märta Uggla, [FI] fd lärare i modersmål.
Ida Junker, [SV] berättare och pedagog vid Fabula Storytelling.
Kasper Sørensen, [DK] berättare och drivande bakom Fortælletid.dk – en digital portal för historieberättande i skolan.
Hilde Eskild, [NO] berättare, författare, skribent och lärare på en ungdomsskola.
Lina Teir, [FI] lärare och berättare, utbildad inom pedagogik och berättarkonst och drama.
Kari Brinch, [DK] berättare och lärare med utbildning i bl a pedagogisk psykologi. 
Malin Åberg, [SV] berättare, dramapedagog och svensklärare på SFI i Skellefteå.
Rose-Marie Lindfors [SV], berättare, dramapedagog och projektledare.

Konferensen arrangerades av Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern i samverkan med Skellefteå kommun Näringslivskontoret och Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Foto: Patrick Degerman.

Några röster om Lära med berättande

NBC konferens 19 from Nordiskt Berättarcentrum on Vimeo.