{description}

Lära med berättande

Vill du utveckla din pedagogik?

En konferens om berättande som pedagogisk metod
Vi följer upp succén från 2019 med föreläsningar, workshops, goda exempel och dialog tillsammans med kollegor inom pedagogiken och medverkande nordiska experter. Lära med berättande 2019 uppskattades stort av deltagarna som gav den betyget 4,5 på en skala där 5 var högsta betyg. Vi har också tagit till oss de konstruktiva förslag på förbättringar vi fick. Därför ger kommande konferens mer utrymme för workshops och tid för dialog kring hur vi konkret kan använda berättande i olika lärande sammanhang.

Lära med berättande 2020 vänder sig till dig som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är aktuell på en generell nivå.

Tid & plats: 12-13 februari 2020 på Medlefors folkhögskola och konferens.

Mer information och bokning på vår konferenswebb

Sista bokningsdag: 3 februari 2020