{description}

Seminarium på Kulturhuset/Stadsteatern

Sceniskt berättande – då, nu och i framtiden

Onsdag 24 oktober, kl 15.00-16.30, Kilen, Kulturhuset/Stadsteatern, Stockholm

Ett samtal i två delar om att arbeta med berättande och berättarteater som konstformer.

1. Sceniskt berättande – då och nu
Vi följer en tråd från 70-talets politiska dokumentärteater, 80-talets Den stora vreden, 90-talets Selma Lagerlöf i Berättarladan till 2000-talets Berättarensemble vid Västerbottensteatern. I år har Nordiskt Berättarcentrum startats som en ny avdelning inom teatern i Skellefteå.
Vad betyder det idag att arbeta med berättande inom scenkonstområdet? Är det en konstnärlig stil, en arbetsmetod eller ett förhållningssätt till utövandet? Och hur är det med publiken, hur tilltalas den?

2. Vems berättelser får ta plats på scenen?
Många av oss har länge arbetat i en populärkulturell kanon, både i Värmland och Västerbotten har vi våra stora författare och en regional tradition av muntlighet.
I samtal om publikutveckling, både vad gäller befintlig och ny publik, måste vi ta ställning till frågor om mångfald och representation, men även begrepp som autenticitet och trovärdighet. Hur arbetar vi inom scenkonstområdet med kulturarvsbegreppet?
Har vi, liksom museerna, ett ansvar att bevara, förmedla, levandegöra och kanske förnya kulturarvsbegreppet?

Alla har en berättelse som förtjänar att höras, heter det ofta. Hur möter vi på teatern detta intresse/behov av att dela sin berättelse med omvärlden? Är det en del i en demokratisering och ett jämlikhetsarbete att öppna våra scener för medborgarna och deras berättelser eller har vi rätt att värna scenkonstens integritet genom att själva fortsätta sätta agendan för vilka berättelser som ska ställas på scenen, till exempel utifrån en regional, geografisk tradition?

Medverkande:
Bobo Lundén, regissör/konstnärlig ledare, Västerbottensteatern.
Josette Bushell Mingo, skådespelare/regissör och prefekt
vid Institutionen för skådespeleri, Stockholms dramatiska högskola.
Peter Jankert, skådespelare/regissör med lång erfarenhet av berättarteater.
Rasmus Lindberg, regissör/dramatiker och tf biträdande teaterchef, Norrbottensteatern.
Lillemor Skogheden, regissör, pedagog och konstnärlig resursperson, Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern.
Samtalsledare: Robert Herrala, verksamhetschef, Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern.

Deltagande är kostnadsfritt, men förboka platsbiljett på kulturhusetstadsteatern.se

NORRLÄNDSK INVASION!
Teatrarna i norr invaderar Stockholm 19-27 oktober med föreställningar och seminarier – en gemensam satsning av länsteatrarna i de fyra Norrlandslänen och Giron Sámi Téahter. Västerbottensteatern spelar Glupahungern, Lady Day, Släktkalaset och XXX 2.0 – om sex och sånt. Komplett program för invasionen finns på norrscen.com