{description}

Vår story

Varje människas berättelse är värd att lyssna på

Nordens första berättarcentrum har etablerats i Skellefteå. Som en fristående del av Västerbottensteatern ska Nordiskt Berättarcentrum vara ett regionalt resurscentrum för berättarkonsten men även arbeta med ett nordiskt perspektiv. Som ny huvudman för Berättarfestivalen spänns nu bågen för ett samarbete över lands- och språkgränser.

Bakom uppdraget ligger Skellefteå kommun som tillsammans med Kulturrådet och Region Västerbotten gått in med medel i satsningen.
– Utropandet av oss som Nordiskt Berättarcentrum är självpåtaget, men det är inte taget ur luften. Vi har jobbat med det här i 15 år, det finns täckning för det och om det är någonting den här bygden kan vara ett nav för så är det berättandet, säger Robert Herrala, verksamhetschef vid Berättarcentrum.

Det finns berättarcentrum världen över, alla med sin egen nisch. I Skottland månar man mycket om att bevara det egna kulturarvet. Nationalismen lever starkt beroende på det historiska förhållandet till England. I Belgien, ett land där många språkgrupper lever tillsammans, finns ett berättarcentrum som fokuserar på barn och deras utveckling.
I Skellefteå då?
– Vår profil kommer att bygga på den starka västerbottniska traditionen att berätta saker i dokumentär stil, snarare än sagor och mytologi som kännetecknar många andra regioner i världen. Vår inställning är att varje människas berättelse är värd att lyssna på och att ingen kan berätta den bättre än du, säger Robert och förklarar att verksamheten vilar på tre ben: berättande som pedagogiskt och socialt verktyg, berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv samt berättande som scenisk konstform.
– Det är väldigt omfattande och dessa områden kan vi jobba med var för sig, men även tillsammans. Det är ändå berättarkonstens utveckling som är hjärtat i hela verksamheten.

Vad kan det konkret innebära?
– Massor! Men om vi ser till den pedagogiska sidan vet vi att berättandet som verktyg är väldigt utvecklande både för ens språk och identitet, oavsett om du jobbar med det i skolan eller exempelvis i integrationsarbete med vuxna människor. Att tidigt låta barn träna på att kliva upp och säga: ”Nu ska jag berätta någonting för er andra”, kan göra underverk, säger Robert som även nämner forskning om berättande som ett av flera intressanta utvecklingsområden.

Robert understryker att verksamheten bara är i sin linda och att det krävs goda samarbeten med flera aktörer för att Nordiskt Berättarcentrum ska få verklig legitimitet.
– Vi bjöd in till ett branschmöte i samband med Berättarfestivalen 2018 där vi tillsammans med våra kollegor i berättarnätverken diskuterade våra olika behov och hur vi kan samarbeta. Vi har en del tydliga idéer om hur vi vill jobba och nu finns det massor av spännande projekt på gång, säger Robert Herrala.

Bild: Västerbottensteaterns arbetsgrupp vid Nordiskt Berättarcentrum; Theresa Eriksson, Robert Herrala (verksamhetschef) och Lillemor Skogheden. Foto: Sofia Lindblom.