Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 träder de nya EU-reglerna för dataskydd (GDPR) i kraft och ersätter därmed den tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Det läggs stor vikt vid transparens och tydlighet i hur vi som företag hanterar personuppgifter. Bland annat innebär det att vi i vissa fall behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar
Västerbottensteatern AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras hos oss och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.
Personuppgifter som hanteras av oss lämnas inte ut till tredje part om det inte följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Offentlighetsprincipen
Västerbottensteatern AB ägs av Region Västerbotten och Skellefteå Kommun vilket innebär att meddelanden i form av brev, mail och dylikt som skickas till oss blir allmänna handlingar som ska diarieföras

Biljettköp
När du köper biljetter till någon av våra föreställningar blir du en kund till oss. De personuppgifter du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning.
För vår biljettförsäljning anlitar vi ett externt företag, för närvarande Tickster. Du hittar information om hur dina personuppgifter sparas och behandlas via
https://secure.tickster.com/(S(akzn1s5uztzsu5sagzejesoc))/sv-SE/JJD76TE98T9C69D/Shop/support/policy.aspx
Observera att vi vid biljettköp kan komma att behandla uppgifter som t ex specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov vid platsbokning.

Nyhetsbrev
Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.
Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för vårt eget marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Västerbottensteatern ABs utbud.
Ansökningar/intresseförfrågan om anställning
När du söker lediga tjänster sparas dina personuppgifter i tre år enligt diskrimineringslagens regler om inte annat angetts.
Observera att ansökan betraktas som en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Andra intresseförfrågningar avseende anställning hos oss som du skickar in sparas och gallras löpande.

Cookies
Västerbottensteatern AB kan komma att använda cookies. En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera.
Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Rätt att begära information
Du har rätt att efter ansökan erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Västerbottensteatern AB behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej via e-post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken http://vasterbottensteatern.se/teater/kontakta-oss. Vid upprepad begäran om information (fler än en gång per år) tar vi ut en administrativ avgift av dig.

Västerbottensteatern AB arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras.