{description}

Rum för teater

Västerbottensteatern och Riksteatern Västerbotten inledde under 2005 samarbetsprojektet Rum för teater. Målet är att fler teaterföreställningar skall spelas på fler mindre scener i Västerbottens län. Samspelet mellan producent, arrangör och publik skall stärkas genom tätare dialog, möten och gemensamma arbetsinsatser.

ABF Västerbotten och Studieförbundet Vuxenskolan har stöttat projektet som samordnare för lokal utbildningsverksamhet i studiecirkelform.