{description}

Västerbotten – Berättarnas län

Berättarrörelsen i länet
I Västerbotten sjuder det av berättarlust idag, berättarföreningarna lever och i snart sagt varje kommun arrangeras regelbundet berättarcaféer där alla är välkomna att prova på. I Sverige finns ett starkt nätverk, Berättarnätet Sverige, för samarbeten och utveckling. Tittar man ut i Europa så finns det ett Storytelling-nätverk, Federation for European Storytelling (FEST), som skapats för att utveckla berättarkonsten och uppmuntra samarbetet mellan ländernas berättarorganisationer. Varje år hålls en konferens i någon av medlemsländerna. 2014 arrangerades den i Sverige, i Skellefteå, Malå och Umeå. Här nedan har vi samlat länkar till olika berättarorganisationer lokalt, nationellt och internationellt:

Skellefteabygdens Berättarförening
http://berattarforeningen.wix.com/berattarforeningen

Burträsk Berättarförening
www.burtraskberattarforening.se

Bjurholms Berättarakademien
www.berattarakademi.se

Västerbottenteatern
www.vasterbottensteatern.se

Berättarnätet Norr
Kontakt: Karin Ferry, karin.ferry@telia.com

Berättarnätet Sverige, BNS
www.berattarnatet.se

Federation for European Storytelling (FEST)
www.FEST-network.eu

[facebook_like_button]