{description}

Skellefteå – Berättarnas stad

Efter Skellefteå älvdal återfinns många stora författare och berättare. Så stora så att det liksom sjunger kring dem. De är sprungna ur en tradition av berättande som är stark och grundmurad i hela Skellefteå kommun. Och berätta – det kan man göra på många olika sätt och i många olika former. Eftersom vi i Skellefteå älskar att ägna oss åt berättande var det naturligt att vi 2009 utropade oss till Berättarnas Stad i Sverige.

Under åren 2012-2014 pågick i Skellefteå kommun tillväxtprojektet Kulturturism i Berättarnas stad med syfte att utveckla turistprodukter med utgångspunkt från just berättandet. Berättelser levandegör vår historia – både den som skapas nu idag och den som är gammal som gatan. Berättelser säger någonting om just vår identitet. En plats identitet och kultur blir allt viktigare för att skapa attraktivitet. Projektet syftade till att kulturutbudet ska locka fler besökare till Skellefteå och dess närregion. I projektarbetet ingick till exempel litterära dagsturer i våra stora författares fotspår, paketering av kulturhistoriska berättelser som kittlar sinnena samt möten & konferenser med koppling till berättandet.

För mer information om Berättarnas Stad kontakta Skellefteabygdens Berättarförening
http://berattarforeningen.wix.com/berattarforeningen
eller www.berattarfestivalen.se

[facebook_like_button]