hjärnan

Hjärnan och kreativiteten

Föreläsning med Lena Stenvall

Att få vara kreativ är återhämtande och på många sätt motsatsen till stress. Vi måste kanske till och med börja betrakta kreativitet som en hälsofrämjande åtgärd.
I ett alltmer prestationsinriktat samhälle behöver vi därför ge hjärnan förutsättningar för lugn, trygghet och kreativitet.

Lena Stenvall har arbetat som behandlare i psykiatrin i nästan 30 år. Sedan 2014 som projektledare åt Skellefteå kommun bland annat med uppdrag att utbilda chefer i förebyggande insatser för att upptäcka psykisk ohälsa. Lena har en lång erfarenhet av att lugna stressade hjärnor och att skapa förståelse för vad stress är.

Måndag 25/3 kl 19.00, Västerbottensteatern
Längd: ca 1 timme 20 min inkl tid för frågor
Ord pris: 100 kr
Ungdom/studerande: 50 kr

I samarbete med Bilda

Biljetter