{description}

Frihet och skrivande

Föreläsning: Frihet och skrivande

Föreläsning med Moa Matthis: Från väntan till vilja.

Om kvinnliga författare och längtan ut i världen.
I litteraturhistorien är den stillasittande, väntande kvinnan en arketypisk figur. Penelope som väntar på Odysseus. Törnrosa som väntar på prinsen. Den bilden har förstås aldrig haft med verklighetens kvinnor att göra, men den är likafullt stark.
Kvinnliga författare har därför gestaltat kvinnan som vill och vågar ge sig ut i världen både som en korrigering av manliga författares fantasier, och som en symbol för självförverkligande på egna villkor.

Litteraturvetaren och författaren Moa Matthis tar oss med på en odyssé genom historien och kvinnliga författares försök och förmågor att både föreställa sig och själva förverkliga frihetslängtan i resandets former.

I samarbete med Bilda.

Västerbottensteatern 10 oktober 2016 kl. 19:00.

Klicka här för att lyssna på iTunes