{description}

Panelsamtal om hbtq-rättigheter

Panelsamtal om hbtq-rättigheter
VILLKORAD ÖPPENHET?

MÅNDAG 26 SEPTEMBER PÅ VÄSTERBOTTENSTEATERN

KL.19:00 – 20:30

ETT SAMTAL OM RÄTTEN ATT VARA SIG SJÄLV SOM HBTQ-PERSON I VÄSTERBOTTEN OCH VÄRLDEN.

DELTAGARE:
AHMED MOHAMED, somalisk författare, bloggare och människorättsaktivist
EVELINA LILIEQUIST, doktorand i etnologi med inriktning digital humaniora
CHRISTER EDEHOLT, bibliotekarie och ledamot RFSL Umeå
FRIDA BURVALL, ledamot RFSL Skellefteå

MODERATOR:
KLARA LUNDHOLM, statsvetare, aktivist och folkbildare med hbtq-fokus

Programmet inleds med att Ahmed Mohamed håller ett anförande under rubriken Gay, Black and unwelcome to Sweden (på engelska). Därefter samtalar panelen om de hinder som finns för hbtq-personer att vara öppna med sin sexualitet eller könsidentitet i Västerbotten. Hur ser villkoren ut för nyanlända hbtq-personer som kommer till Västerbotten och vad får myndigheters krav på öppenhet för konsekvenser? Vad görs och vad behöver förbättras när det gäller arbetet för hbtq- personers rättigheter i Skellefteå? Samtalet förs på svenska.

I samarbete med RFSL Skellefteå, Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus

Klicka här för att lyssna på iTunes