Rasism mot asiater – igår och idag

{description}


En föreläsning med Tobias Hübinette, docent och forskare i kritiska ras- och vithetsstudier. Tobias berättar om och ger exempel på diskriminering och rasism mot asiater i närhistorien. Föreläsningen reder också ut och förklarar begrepp som rasstereotyper och yellowface mot bakgrund av kolonialismens och rastänkandets historia.

Klicka här för att lyssna på iTunes