Rasistens blick

{description}


En föreläsning med forskaren Mattias Gardell om mekanismerna bakom hatbrott. Mattias Gardell forskar om hatbrott och har intervjuat såväl offer som förövare. Föreläsningen tar upp vad hatbrott skapar genom det våld som riktas mot kroppar som stämplas som ”på fel plats” både ur brottsoffrens, samhällets och förövarnas perspektiv.

Klicka här för att lyssna på iTunes