{description}

Årets Kulturkommun 2019/20 – STORUMAN

Grattis Storuman och tack Sorsele!

Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som tilldelas en särskild kommun i länet. Vi säger grattis till Storuman som är Årets Kulturkommun 2019/20. Vi ser fram
emot att samarbeta med er!

Motiveringen lyder: ”För ett historiskt starkt kulturintresse och med fokus på att få barn och unga att utöva kultur. Genom kulturen har dörrar öppnats för fortsatt kreativitet och utforskande vilket på sikt kommer hela kommunen till del.”

Bakom utnämningen står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan tillsammans med en rad andra kulturutövare som är verksamma i hela länet. Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna, som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med lokala företrädare.

Sorseles har varit Årets Kulturkommun 2018/19. Vi vill rikta vårt varmaste tack till alla engagerade samarbetspartners, Sorsele kommun, publik och deltagare på alla arrangemang och program. Vi hoppas att kulturens kraft och möjlighet får fortsätta att lysa över Sorsele. Vi säger på återseende!

Västerbottensteatern bidrar hösten 2019 med följande evenemang i Storuman:
Skräddar Molins berättelser, 19 september kl 18.00, Tärnaby
Berättardagar i Tärnaby, 20 – 21 september
När prinsen kom till byn, 1 oktober kl 19.00, Storuman
Tillbaka innan midnatt, 20 november kl 19.00,

Fullständigt program hittar du på www.storuman.se/evenemang och i sociala medier, @Storumans kommun.
De uppdateras löpande med allt som händer under året.

Bakgrund
2018 delas utmärkelsen ”Årets kulturkommun i Västerbotten” ut för första gången. Upprinnelsen sträcker sig dock hela 20 år bakåt i tiden, till 1998 då Västerbottens museum initierade ”Länsmuseidagar”. De första tio åren var det länsmuseet, flera arkiv och hemslöjdsföreningen som höll i arrangemanget och tog med sig föremål, fotografier, arkivhandlingar och slöjd till en utvald kommun under några dagar varje år.

2008 anslöt Västerbottensteatern och 2009 Norrlandsoperan i planeringen och genomförandet, och därefter har alla aktörer med länsuppdrag bjudits in att medverka.

2017 gjordes en utvärdering av upplägget som dittills hade bestått av mellan fyra och sju intensiva dagar med kultur i en specifik kommun. Beslut fattades under 2017 att utveckla arbetet till att omfatta ett helt år.


Kriterier

Att få utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten kan både vara av uppmuntrande och stödjande karaktär. En kommun kan få utnämningen för att utgöra ett gott exempel gentemot andra kommuner, eller vara en injektion för att väcka intresset för kultur i en kommun.

Syfte och mål
Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten är att manifestera kulturens betydelse i en utvald kommun varje år. Med gemensamma krafter blir kulturen mer synlig än om var och en arbetar själv.

Målet är också att fler länsbor ska lära känna de aktörer som arbetar med offentlig kultur i länet. Kontaktnät och samarbeten som skapas under året är därför viktiga för institutionernas fortsatta arbete med att erbjuda kultur i hela länet.

Organisation
Initiativtagare till Årets Kulturkommun i Västerbotten är VD:arna för Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. De utgör också styrgrupp och beslutar vem som ska utses till Årets Kulturkommun i Västerbotten. De tre parterna utser också ansvariga personer som praktiskt arbetar med Årets Kulturkommun i Västerbotten i nära samarbete med den kommun som får utnämningen.

Den kommun som är utvald blir uppvaktad av institutionerna och överenskommelser träffas. Därefter hålls alltid ett eller flera offentliga möten i centralorten så att alla kan ta del av planeringen. Utifrån det mötet, och fortsatta kontakter, skapas fullmatat program med inslag från alla medverkande.

FRÅGA-SVAR

Vad är Årets Kulturkommun i Västerbotten?
Utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten tilldelas en kommun i länet som kan utgöra ett gott exempel för andra och där kulturen har en självklar plats i den kommunala verksamheten. Utnämningen kan också tilldelas en kommun där kulturen behöver draghjälp och inspiration för att ta nästa steg.

Vem står bakom Årets Kulturkommun i Västerbotten?
Initiativet kommer från Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. De har alla uppdrag från sina ägare att arbeta med hela Västerbottens län och utmärkelsen Årets Kulturkommun i Västerbotten är ett av flera sätt som länsarbetet bedrivs på.

Till samarbetet bjuds också andra aktörer in som arbetar med kultur i hela länet, t ex Film i Västerbotten, Dans i Västerbotten, Länsbiblioteket, Västerbottens läns hembygdsförbund, Hemslöjdsföreningen i Västerbotten/hemslöjdskonsulenterna, konstkonsulenterna m fl.

Vem kan få utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten?
Utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten tilldelas en kommun i länet som kan utgöra ett gott exempel för andra och där kulturen har en självklar plats i den kommunala verksamheten. Utnämningen kan också tilldelas en kommun där kulturen behöver draghjälp och inspiration för att ta nästa steg.

Hur går utnämningen till?
Beslut om vem som ska får utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten fattas av cheferna för Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. De får in förslag och har egna idéer om vilken kommun som kan vara lämplig. Efter sammanställning och sammanvägning fattas beslut.


Varför blev Storuman Årets Kulturkommun i Västerbotten 2019/20

Motiveringen lyder: ”För ett historiskt starkt kulturintresse och med fokus på att få barn och unga att utöva kultur. Genom kulturen har dörrar öppnats för fortsatt kreativitet och utforskande vilket på sikt kommer hela kommunen till del.”

Vad innebär Årets Kulturkommun i Västerbotten rent konkret?
En rad aktiviteter och program erbjuds invånare och besökare i den aktuella kommunen under kulturåret. En programgrupp samordnar alla aktiviteter och ser till att informera om allt som händer genom affischer, annonser, sociala media med mera.

Vilka bestämmer vad som ska hända under året?
Det finns en arbetsgrupp som samordnar programmet för hela året. Arbetsgruppen består av personal från Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. Det finns också lokala kontaktpersoner som är med och beslutar om aktiviteterna. Genom offentliga möten, Facebookgruppen ”Årets Kulturkommun i Västerbotten” samt genom direktmail och samtal är vem som helst välkommen att lämna förslag och idéer på innehåll under året.

Kontaktpersoner för Storuman– Årets Kulturkommun i Västerbotten 2019/20

Västerbottensteatern; Olga Pettersson, olga.pettersson@vasterbottensteatern.se, 070-622 13 44

Norrlandsoperan; Erik Palm, erik.palm@norrlandsoperan.se, 070-578 33 22

Västerbottens museum; Anki Berg, anki.berg@vbm.se, 070-320 81 55