{description}

Olga Pettersson

Olga Pettersson är producent på Västerbottensteatern sedan 2016. Hon är utbildad vid Teaterhögskola i Sankt-Petersburg inom organisation, arbetsledning och administration av teaterverksamhet. Som producent planerar och koordinerar hon teaterns scenkonstproduktioner. Olga föredrar att arbeta enligt femårsplanmodell där långsiktighet och förankring ger bästa resultat.
Hennes motto är ”inom rimliga gränser”. Olga tror på kulturens och scenkonstens betydelse i människans utveckling och allmänbildning samt att ett samhälle där kulturen värdesätts blir mest framgångsrikt och harmoniskt.
När Olga är ledig gillar hon att läsa, dansa, paddla, skida, resa och vara tillsammans med sin familj.

Epost: olga.pettersson@vasterbottensteatern.se
Arbetstelefon: 070-6221344