{description}

Theresa Eriksson

Theresa Eriksson, arbetar framför allt som pedagog, och till viss del som producent, på Nordiskt Berättarcentrum. Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att hålla i trådarna kring olika arrangemang som t.ex. Berättarkonferenser, eller att utveckla arbetssätt för att skapa möten mellan nya och gamla Skelleftebor med berättandet som utgångspunkt samt att arbeta med berättandet i skolan som ett pedagogiskt verktyg.

Kontaktuppgifter
E-post: theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se
Arbetstelefon: 076-849 60 58

[facebook_like_button]