{description}

Theresa Eriksson

Theresa Eriksson är dramapedagog på UngHästen. Hon ansvarar för det dramapedagogiska arbetet i UngHästens skolföreställningar och medverkar även som skådespelare i dessa. Hon blev fast anställd på Västerbottensteatern 2011. Theresa har utbildat sig på teaterlinjen och dramapedagogutbildningen på Edelviks folkhögskola. En dold talang som hon har är att hon sjunger högt och känslofyllt när ingen hör på.

Kontaktuppgifter
E-post: theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se
Arbetstelefon: 076-849 60 58