Offentliga upphandlingar

TILLHANDAHÅLLANDE AV UPPHANDLINGSDOKUMENT
Upphandlingsdokumenten rekvireras och hämtas av presumtiv anbudsgivare själv. För att hämta upphandlingsdokumenten och för att lämna anbud måste presumtiv anbudsgivare registrera sig på e-avrop.com. Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista anbudsdag.
Länk till information om kontoregistrering Registrera konto
Länk till alla våra upphandlingar Aktuella upphandlingar