ledningsgrupp

Teaterns organisation

Teaterns ledning

Fransesca Quartey, teaterchef/VD
Ylva Öhlund Brännholm, administrativ chef
Malin Lundqvist, verksamhetschef UngHästen
Bobo Lundén, konstnärlig ledare Teateravdelningen
Robert Herrala, verksamhetschef Nordiskt Berättarcentrum

Teaterns styrelse

Västerbottensteatern AB är ett bolag som ägs till 60% av landstinget och till 40% av kommunen. Bolagets styrelse består av landstings och kommunpolitiker samt arbetstagarrepresentanter.

Region Västerbotten 2019-2023

styrelseledamöter
Martin Hedqvist, ordförande (S)
Torbjörn Häggmark (V)
Pär Berg (M)
Ann-Kristin Falkman ( C)

ersättare
Suzanne Sellin (S)
Helen Maxe (S)
Lena Persson (L)
Rosalie Keller (S)

Skellefteå Kommun 2019-2023

styrelseledamöter
Vicktoria Westerberg, vice ordförande (L)
Solweig Widmark-Andersson (S)
Magnus Nyström (S)

ersättare
Maja Lundström (S)
Ola Junkka (S)
Linnea Lundvall (M)

Lekmannarevisorer Region Västerbotten 2019-2023
Ordinarie: Bert Öhlund
Ersättare: Inger-Ann Omma

Arbetstagarrepresentanter

ORDINARIE LEDAMÖTER
Sofia Lindblom
Maria Asserud

ERSÄTTARE
Lillemor Skogheden
Nicklas Andersson

Se ägardirektiv och bolagsordning i pdf till höger