Våra Liv med Unghästen, Västerbottensteatern

Skola

Våra föreställningar spelas övervägande i klassrum, för en klass i taget, där närheten till individerna och fördjupningen i ett ämne som engagerar är i fokus. Genom teaterföreställningar vill vi beröra och väcka känslor som sedan diskuteras i pedagogiskt ledda efterarbeten.

Vi lägger stor vikt vid efterarbetet!  I samtalet möter vi andra människors åsikter och många gånger är det först då som vi testar och kommer fram till vår egen ståndpunkt. En möjlighet att tänka nytt eller att stärka sin egen uppfattning. Vi lär oss genom att samtala med andra.

Att spela för skolungdomar, innebär att möta en publik som inte själva valt att gå och se teater. Vi når människor som annars aldrig skulle komma i kontakt med teaterformen. Vår publik ska gå från oss med en positiv känsla och att ha känt sig delaktiga.

Värdegrundsarbete.
I vårt arbete tar vi upp aktuella värdegrundsfrågor som skolorna välkomnar som komplement till undervisningen. Att samarbeta med skolan och lärarna är viktigt för oss och en nödvändighet för att allt ska fungera. Lärarna deltar på samma sätt som eleverna, så att de sedan kan arbeta vidare med sin klass utifrån de samtal som påbörjats av oss.

Vi arbetar i linje med den nya läroplanen och är ett komplement till skolans värdegrundsarbete. Vi riktar oss främst till högstadiet och gymnasiet.

Vi har som målsättning att varje elev ska få komma till tals och arbetar därför oftast i mindre grupper, klassvis i klassrum, och hoppas inspirera lärare i deras fortsatta dagliga arbete med värdegrundsfrågor.

Alla våra föreställningar faller inom ramen för skapande skola.