Gå direkt till textinnehållet
Nordiskt Berättar­centrumEn del av Västerbottensteatern

Universitetskurs i muntligt berättande

I samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskaper på Umeå universitet utvecklar Nordiskt Berättarcentrum en fristående distanskurs i muntligt berättande. Dessutom kommer kursinslag med berättande som pedagogisk metod att erbjudas olika utbildningsprogram vid institutionen. Planen är att detta samarbete ska starta under 2022.

Det här ligger helt i linje med en av våra verksamhetsplattformar – att utveckla berättandet som en ämnesövergripande pedagogisk metod under rubriken Lära med berättande.

Att lära sig att använda muntligt berättande som ett knippe metoder kan dels förbättra förståelse för kursmål och utveckla studieresultaten, dels förbereda studenter för arbetslivet. Där är muntligt berättande och framförande en väsentlig del vid presentationer, möten, rapporteringar och föreläsningar.

Muntligt berättande som kompetens i ett antal metoder kommer att kunna variera undervisningen, redovisningar och examinationer och skapa kreativa kursinslag med olika varianter beroende på utbildningens innehåll och upplägg. Förhoppningen är också att det kommer att stärka studenternas självförtroende och kreativitet, att få dem att upptäcka egna resurser och vilja uttrycka dem och dela med andra.

I kursutbudet under 2022
Nu utarbetas en fristående kurs på distans med nationellt upptag, på 7,5 poäng med arbetsnamnet ”Muntligt berättande för social och kulturell hållbarhet”. Samtidigt kan utbudet med specifika kursinslag med berättande som en del av den pedagogiska metoden också utvecklas för att erbjudas i olika kandidatprogram med inriktning mot litteratur, museer, kulturanalys och kulturentreprenörskap. Samverkan och kursutveckling pågår under hösten 2021 med målet att den nya kursen och inslag i kandidatprogram startar under 2022.

Långsiktiga möjligheter
För Nordiskt Berättarcentrum är visionen att kontinuerligt vara en resurs även för andra aktörer. Vi ser exempelvis utvecklingsmöjligheter inom utbildning på Campus Skellefteå och även i det nordiska nätverk, Nordic Baltic Storytelling Meeting, där vi är en drivande aktör.

Berättande i kursutbudet kommer att kunna bli en mer självklar generisk kompetens för många utbildningar samtidigt som integreringen av muntligt berättande bör göras med omsorg och teoretisk förankring så det inte blir något en klistrar in på likadant vis överallt. Både studenter och företrädare för universitetsutbildningar och Nordiskt berättarcentrum kommer att utvecklas och lära sig mycket. Det kommer kanske att leda till både ny metodutveckling och nya forskningsprojekt.

Kontaktperson på Umeå universitet:
AnnCristin Winroth, ämneskoordinator och lektor i etnologi, museologi, Institutionen för Kultur-och medievetenskaper,
tel +46(0)90-7865725
ann.cristin.winroth@umu.se

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.