{description}

Fakta och kontakt

Med Skellefteå som utgångspunkt ska Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, agera i den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa.

Verksamheten vilar på fyra ben:
Berättande som scenisk konstform.
Berättande som pedagogiskt metod.
Berättande som socialt verktyg.
Berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv.
Verksamhetens profil bygger mycket på den starka västerbottniska traditionen att berätta i dokumentär stil – varje människas berättelse är värd att lyssna på.

Nordiskt Berättarcentrum har även övertagit ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontakt:
För närvarande arbetar tre personer på avdelningen:
Robert Herrala, verksamhetschef: robert.herrala@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)70-569 56 31
Theresa Eriksson, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)76-849 60 58
Lillemor Skogheden, lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se , tel +46(0)70-250 45 99
Resurser är även Jonas Lundqvist, kommunikatör och programkoordinatörerna Rose-Marie Lindfors och Malin Åberg.

Adress: c/o Västerbottensteatern, Nordlandergatan 1, 931 32 Skellefteå.

Facebook: Följ på facebook.com/berattarcentrum
Berättarfestivalen: berattarfestivalen.se

Foto: Sofia Lindblom