{description}

Fakta och kontakt

Med Skellefteå som utgångspunkt ska Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, agera i den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa.

Verksamheten vilar på tre ben:
Berättande som pedagogiskt och socialt verktyg
Berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv
Berättande som scenisk konstform.
Verksamhetens profil bygger mycket på den starka västerbottniska traditionen att berätta i dokumentär stil – varje människas berättelse är värd att lyssna på.

Nordiskt Berättarcentrum har även övertagit ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontakt:
För närvarande arbetar tre personer på avdelningen:
Robert Herrala, verksamhetschef: robert.herrala@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)70-569 56 31
Theresa Eriksson, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)76-849 60 58
Lillemor Skogheden, lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se , tel +46(0)70-250 45 99

Adress: c/o Västerbottensteatern, Nordlandergatan 1, 931 32 Skellefteå.

Facebook: Följ på facebook.com/berattarcentrum
Berättarfestivalen: berattarfestivalen.se

Foto: Sofia Lindblom