Gå direkt till textinnehållet

Privacy Policy

Västerbottensteatern AB

 

Behandling av dina personuppgifter

Västerbottensteatern AB, org.nr 556214-5184, Nordlandergatan 1, 931 33 Skellefteå (”Västerbottensteatern” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra externa intressenter som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, säkert och öppet sätt. När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Västerbottensteatern är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Västerbottensteatern vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter. Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Västerbottensteaterns tjänster. Vissa sidor på våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Västerbottensteatern är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om du använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta t ex:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • personnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • olika typer av demografisk information;
 • information om preferenser och intressen baserat på användning av Västerbottensteaterns webbplatser;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; och/eller
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Utöver att behandla dina personuppgifter kan Västerbottensteatern komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 • Fullgörelse av avtal: För hantering och administration av köp, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Västerbottensteaterns webbplatser och de tjänster som tillhandahålls där.
 • Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), nyhetsbrev.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar tex fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) sparas så länge som krävs för att Västerbottensteatern ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
 • Rättslig skyldighet: Västerbottensteatern sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Överföring av personuppgifter

Information om våra intressenter är en viktig del av Västerbottensteaterns verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Samarbetspartners utanför den koncern Västerbottensteatern tillhör: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför den koncern som Västerbottensteatern tillhör och som är godkända av Västerbottensteatern, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Västerbottensteaterns verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till eventuell köpare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Västerbottensteatern ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Cookies

Västerbottensteatern använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Västerbottensteaterns webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Västerbottensteaterns webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Västerbottensteatern AB
Nordlandergatan 1
931 33 Skellefteå
Tel.nr 0910-71 56 00
Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.