Gå direkt till textinnehållet

När vi var samer – Guh lejmeh sámieh – UNDER BF

Tjaktjane 2024 Västerbottenteahtere jah Åarjelhsaemien teatere akttane hásateäh Jonssonen Matsen rájrruorománub Guh lejmeh sámieh – ubmejesámien jah dáruongiälane.

Under hösten 2024 sätter Västerbottensteatern i samarbete med Åarjelhsaemien teatere upp serieromanen När vi var samer av Mats Jonsson – med umesamiska och svenska som scenspråk. Se den även under Berättarfestivalen!

Gåssie Jonssonen Matsen áhtjájjá jábmá die fuölkkie vuastas bálien dab måskuoke jah biähtuotum skáhpuob rahppá juhkka leä intán ståbuosne gåvnname. Dan sissnie leäh miärkanvïhttanisgirjjie, prievvie sámienfugddaste Västerbottesne jah gåvvah rárkuovijste. Die bïjkuotuvva ahttie Mats båhtá lüvletjemádduoste Málágen dáhvuosne. Man dehte lij tjiäguosne urrame? Man dehte hejtten sámien urruot? Jah man dehte däjrren dan unnieb sïjjan hïsturjan bïjrra?

När Mats Jonssons farfar dör öppnar familjen för första gången den förslutna och förbjudna svepask som alltid funnits i hemmet. Där ligger renmärkesbevis, brev från lappfogden i Västerbottens län och foton från renskiljningar. Det visar sig att Mats härstammar från en släkt av skogssamer i Malåtrakten. Varför har det varit hemligt? Varför slutade de vara samer? Och varför vet de så lite om sin historia?

Guh lejmeh sámieh leä hïsturjjasubtsas sliektien gelletjuöhtiejáhpásadtje dåruon bïjrra várjjalit sïjjan vuögieb viässuot, jah giäŋŋalis gåvva Matsen áhtjájjáste juhkka tjuavvarij njuarranit. Nåvváj leä mujttalis juhkka åhppate sámien hïsturjub Sverjesne máb skuvlla ij leäh mïjjáje vaddáme.

”När vi var samer” är en krönika över en släkts månghundraåriga kamp för att bevara sitt sätt att leva, och ett inkännande porträtt av Mats farfar som till sist måste ge upp. Det är också en folkbildande skildring av den samiska historien i Sverige som skolan aldrig lyckats ge oss.

 

Vuösietiemiesne ådtjuobe Matsen uhttsaliemmieb dullatje ájgiene tjuavvuot, stuarra jah smávva sjaddamijde guh leäh bájnnieminnie mïjjub eŋŋe. Ådtjuobe áj tjuavvuot Matsen jïjtjasa månnalahkan mehte, sámien identitähtije. Subtsasen bïjrra håjggá ”dullatje jah dállie” gasskasne jah suahtastallame leä ájnas åssie subtsasisne.

I föreställningen får vi följa Mats sökande bakåt i tiden, bland små och stora händelser som påverkar oss än i dag, men också på hans personliga resa in i en ny, samisk identitet. Handlingen kastar sig mellan ”förr och nu” och humorn har en viktig plats i berättelsen.

 

Teateredåhkiesne leäh vïjtta barggijh guh vuösieth gåbbatjáhkkh Matsub jah ájáj bualvijde suv uvddale. Vujdnash jah musijkkagiälla akttanh äjgijde dan giävras vuösietiemiesne jüs hïsturjub åjmijde válddiet.

Ensemblen består av fem skådespelare som gestaltar både Mats och de generationer som gått före honom och det visuella och musikaliska språket binder samman nu och då i denna starka föreställning om att ta tillbaka sin historia.

 

 

 

 

 

 

Dájdáladtje dåhkkie / Konstnärligt team

Regi: Johanna Sandström Lehto
Manus: Tora von Platen efter serieromanen av Mats Jonsson
Scenografi: Lotta Nilsson
Kostymdesign: Anna-Stina Svakko och Lotta Nilsson
Komposition & ljuddesign: Katarina Barruk
Ljusdesign: Maja Lindström
Översättning umesamiska: Henrik Barruk

Medverkande: Andreas Anterot, Annika Nordin, Paul Ol Jona Utsi, Malin Vispe, Anna Åsdell

Affischbild: Lisalove Bäckman

Produceras av Västerbottensteatern i samarbete med Åarjelhsaemien teatere.

PREMIÄR 12 OKTOBER 2024

Spelar i Skellefteå under Berättarfestivalen:

Tisdag 15 oktober kl 19.00-21.30
Onsdag 16 oktober kl 19.00-21.30
Torsdag 17 oktober kl 19.00-21.30

Plats: Scen 2, Sara kulturhus

Föreställningsspråk är svenska och umesamiska. Textning på svenska och engelska.

PRISER
Ordinarie: 355kr
Ung (tom 26 år)/student: 215kr
Längd: 2 tim 30 min

Biljetter släpps 11 september.

Produceras av Västerbottensteatern i samarbete med Åarjelhsaemien teatere.

En del av Berättarfestivalen 2024

  1. TISDAGSABONNEMANG

    Köp Biljett
  2. Scen 2, Sara kulturhus

  3. Scen 2, Sara kulturhus

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.