Gå direkt till textinnehållet
Spelman på taket - fadern Tevje sträcker fram händerna med ett leende. han står bland tvätt på tork i sommarkvällen.

Spelman på taket

– 2024 års sommarteater! En älskad musikal och ett familjedrama som berör, med Reuben Sallmander som fadern Tevje.

Sommaren 2024 sätter Västerbottensteatern upp klassikern ”Spelman på taket” i Medleforsparken. Musikalen är från 1964 och har satts upp om och om igen runt om i hela världen, men den har nu fått en extra samtidsaktualitet i och med kriget i Ukraina då den judiska byn i pjäsen terroriseras av ryssar, som i slutet tvingar bort dem från sina hem.

Musikalen utspelar sig i Anatevka, en fiktiv shtetl (judisk by) i det judiska bosättningsområdet i Tsarryssland som idag hör till Ukraina. Huvudpersonen Tevje kämpar för att bevara de judiska traditionerna gentemot döttrarnas strävan och vilja att gifta sig med män som de själva valt. Denna familjekonflikt utspelar sig mot en bakgrund av yttre oroligheter och förföljelser av judar.

Historien lyfter fram en familj och deras traditioner, trosuppfattning och kultur och skildrar förföljelserna de utsätts för pga. sin etnicitet. Den lyfter fram en del av den judiska historien som är mindre känd, ryska pogromer från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet som fick många judar att utvandra till Amerika.

– Det här är en berättelse om patriarkatets upplösning, döttrars revolt och en familj som splittras och tvingas på flykt. Samtidigt som den skildrar Tevje och hans familj med mycket humor och värme, visar den också på orättvisor, maktfullkomlighet och brist på humanism i en politiskt orolig tid, berättar regissören Ronny Danielsson.

Föreställningen i Medleforsparken kommer att bjuda på härlig välkänd musik, skratt och tårar. Det är en aktuell berättelse som trots att den utspelar sig för över 100 år sedan, lika mycket handlar om världen idag med ökad antisemitism och krig och förföljelse i länder runt omkring oss.

Årets ensemble kommer bestå av hela 23 agerande, sjungande och dansande personer varav 14 stycken är amatörer – både barn och vuxna.

SYNTOLKNING 15/6

På föreställningen den 15 juni finns möjlighet till syntolkning.
Syntolkningspris: Gruppris 315 kr/person, ordinarie ledsagare medföljer gratis (anges vid bokningen)
Syntolk: Stina Lundin
Biljettbokning: SRF Västerbotten: 090-18 96 33, vasterbotten@srf.nu
Bokas senast: 30 april
Samling: 1 timme 15 minuter före föreställningens start. Mer information om detta fås efter bokning.

Hitta till Medleforsparken

 

 

Manus: Joseph Stein
Sångtexter: Sheldon Harnick
Regi: Ronny Danielsson
Dramaturg: Tora von Platen
Scenograf: Caroline Romare
Kostymdesgn: Annsofi Östbergh Nyberg
Maskdesign: Helena Andersson
komposition: Jerry Bock
Scenisk rörelse/koreografi: Roger Lybeck
Regiassistent: Lillemor Skogheden
Sånginstudering: Susanne Sundqvist Bergqvist

Skådespelare: Andreas Anterot, Joel Götell, Vanja Kittelmann Flensner, Emil Grudemo El Hayek, Frida Linnell, Fransesca Quartey, Magdi Saleh, Reuben Sallmander, Malin Vispe.
Amatörskådespelare: Elvira Asserud, Florian Granqvist, Johan Hellgren, Kennet Johansson Karin Larsson, Susanne Lohman, Astrid Löfgren, Johannah Malmin, Carola Mannelqvist, Jan Nilsson och Susanne Sundqvist Bergkvist.
Barnamatörskådespelare: Edith Eklund, Bodil Forsgren, Bradley McMahon, Clara Sandström, Agnes Vallberg och Malte Åkerlund.

Produktion: Västerbottensteatern.

Fiddler on the Roof 

In the summer of 2024, Västerbotten Theatre will stage the classic ”Fiddler on the Roof” in Medlefors Park. This musical, a timeless piece from 1964, has been performed repeatedly worldwide. However, it has gained contemporary relevance due to the war in Ukraine, where the Jewish village in the play is terrorized by Russians, eventually forcing them from their homes.

Set in Anatevka, a fictional shtetl (Jewish village) in the Jewish settlement area of Tsarist Russia, now part of Ukraine, the musical revolves around the protagonist Tevye. Tevye struggles to preserve Jewish traditions against his daughters’ desires to marry men of their own choosing. This family conflict unfolds against a backdrop of external turmoil and the persecution of Jews.

The story highlights a family and its traditions, beliefs, and culture, depicting the persecution they face due to their ethnicity. It sheds light on a lesser-known part of Jewish history – the Russian pogroms from the late 1800s to the early 1900s that led many Jews to immigrate to America.

”This is a tale of the dissolution of patriarchy, daughters’ rebellion, and a family torn apart and forced into exile. While portraying Tevye and his family with humor and warmth, it also reveals injustices, abuse of power, and a lack of humanism in a politically tumultuous time,” says director Ronny Danielsson.

The performance in Medlefors Park promises familiar, delightful music, laughter, and tears. It is a relevant narrative that, despite being set over 100 years ago, speaks equally to the world today with increased antisemitism, war, and persecution in countries around us.

This year’s ensemble will consist of 23 actors, singers, and dancers, including 14 amateurs—both children and adults.

Find your way to Medlefors Park:

Sommarteater i Medleforsparken, Skellefteå 12 juni-14 juli 2024

PRISER
Ordinarie: 355kr
Ung (tom 26 år)/student: 215kr
Barn (tom 12 år): 125kr
Rekommenderad från ca 10 år.

Längd: 2 tim 30 min

Produktion: Västerbottensteatern.

SYNTOLKNING 15/6
På föreställningen den 15 juni finns möjlighet till syntolkning.
Syntolkningspris: Gruppris 315 kr/person, ordinarie ledsagare medföljer gratis (anges vid bokningen)
Syntolk: Stina Lundin
Biljettbokning: SRF Västerbotten: 090-18 96 33, vasterbotten@srf.nu
Bokas senast: 30 april
Samling: 1 timme 15 minuter före föreställningens start. Mer information om detta fås efter bokning.

Hitta hit/Find on map:  https://maps.app.goo.gl/yJCQ5rpxxHAPHjKx9

 1. Medleforsparken

  Köp Biljett
 2. Medleforsparken

  Köp Biljett
 3. Medleforsparken

  Köp Biljett
 4. Medleforsparken

  Fåtal kvar
 5. Medleforsparken

  Köp Biljett

Bilder från föreställningen

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.