Gå direkt till textinnehållet
Wendy och Peter Pan

Wendy & Peter Pan

Musikalföreställning för alla åldrar, fritt bearbetad efter Barries klassiska äventyr om landet Ingenstans. Spelas som sommarteater 2023 i Medleforsparken, Skellefteå.

Läs programbladet till Wendy & Peter Pan! >>

Pressbilder för Wendy & Peter Pan laddas ner här. >>

Wendy är mitt i en frigörelse från barndomshemmet. Hon känner sig instängd och längtar efter gemenskap. Wendys sätt att hantera sin familjesituation med att ta hand om sina mindre syskon är att underhålla dem med historier om den trotsiga figuren Peter Pan som säger sig aldrig kunna bli vuxen. Trots gemenskapen med de yngre syskonen söker Wendy häftigare utmaningar och de oroliga föräldrarna är besvärade av hennes nattliga promenader och försöker hindra henne från att umgås med ungdomsgänget som hänger på deras gata.

En kväll när Wendy ser efter syskonen får den spännande fantasivärld de fyller sitt liv med plötsligt liv. Tillsammans med den flygande Peter Pan kastas de in i en omtumlande resa på liv och död.

I föreställningens blandas precis som i Barries berättelse absurd humor med halsbrytande dramatik men pjäsen berör
även vemod och saknad. Vilka människoöden döljer sig egentligen under den perfekta fasad som finns i Wendys barndomshem? En berättelse om att bli vuxen eller att vägra bli det, om att utmana sina rädslor, men också om att ett smärtsamt avsked kan vara nödvändigt för att hitta nya vägar. Men framförallt är det en berättelse om att ge sig hän i sin vildaste fantasi.

I Wendy och Peter Pan i regi av Annika Kofoed, fylls scenen av en stor ensemblen med en blandning av skådespelare och dansande musikalartister. Ett kärt återvändande för den publik som tidigare sett Ringaren i Notre Dame är P-O Nilssons medryckande låtar som stannar kvar hos publiken långt efter att de lämnat teaterläktaren.

Välkommen till sommarens teateräventyr!

Läs pressmeddelandet om pjäsen från 27/10 2021 >>

Joel och Matilda är Wendy och Peter Pan i nästa sommarteater – intervju i SVT 27/10 2021

TEATER MED MAT & BOENDE!
Komplettera teaterupplevelsen med god mat och en trevlig hotellvistelse!
Medlefors har paketerbjudanden med teater, boende och mat>>
Hotell Aurum har paketerbjudanden med teater, boende och mat >>

ENGLISH:

WENDY & PETER PAN

A newly written musical performance for all ages, freely adapted from J.M. Barrie’s classic adventures about the magical Neverland. Playing as summer theater for 2022 and 2023 in Medleforsparken, Skellefteå.

Wendy is growing up and is eager to escape the confines of her childhood home. She feels trapped and longs for connection. Her way to deal with her family situation is by taking care of her smaller siblings and to entertain them with stories about the defiant figure; Peter Pan, who says he can never grow up. Despite her obvious connection with her younger siblings, Wendy seeks new challenges but, her anxious parents are bothered by her nightly walks and try to stop her from hanging out with the youth gang that hangs out on their street.

One evening, when Wendy is looking after her siblings, the exciting fantasy world they fill their lives with suddenly come to life. Together with the flying Peter Pan, they are thrown into a dizzying adventure of life and death.

In the performance, just like in Barrie’s story, absurd humor is mixed with heartbreaking drama, but the play touches upon even sorrow and loss. What  really hides under the perfect facade that exists in Wendy’s childhood home? A story about growing up or refusing to do so, about challenging your own fears, but also about the fact that a painful parting may be necessary to find your path. Above all, it is a story about giving in to your wildest imagination.

In Wendy and Peter Pan, directed by Annika Kofoed, the stage is filled by a large ensemble cast, featuring a mix of actors and dancing musical artists. A popular return for the audience, that has previously seen The Hunchback of Notre Dame, is P-O Nilsson’s catchy soundtrack, that remains with the audience long after they have left the theater.

Welcome to this summer’s theater adventure!

THEATER WITH FOOD & ACCOMMODATION! Complete your theater experience with great food and a wonderful hotel stay!Contact Medlefors’ to avail of their great package deals with theater, accommodation and food.


Sommarteater i Medleforsparken, Skellefteå juni-juli 2023

Nypremiär 14 juni 2023.

PRISER
Ordinarie: 355kr
Ung/student: 215kr
Barn (tom 12år): 125kr
Familjepris (2vux + 2 barn): 795kr
Familjepris (2vux + 2 ungdom): 975kr

Längd: 2 tim 30 min

Wendy & Peter Pan är producerad av Västerbottensteatern.

MANUS & REGI: Annika Kofoed, baserat på J M Barries berättelser om Peter Pan och Wendy.
DRAMATURG: Tora Von Platen
KOMPOSITÖR, SÅNGTEXTER & BAKGRUNDER: P-O Nilsson
SCENOGRAF & KOSTYMDESIGNER: Astrid Maya
MASK- & PERUKDESIGN: Helena Andersson
KOREOGRAF: Melker Sörensen
LJUDDESIGN: Arnaud Spicq
SÅNGINSTUDERING: Johanna Edlund, Susanne Sundqvist Bergkvist.
REGIASSISTENT Lillemor Skogheden

MEDVERKANDE: Jessica Allmo, Ingrid Andersson, Oliver Bjurström, Stefan Clarin, Matilda Dahlén, Emilia Ekström, Stefan Ekström, Alfred Grönkvist, Joel Götell, Anna Kanwar, Heidi Laakso, Erika Laisfeldt,  Cecilia Lundmark, Malin Morin, Agnes Oldberg, August Persson, Susanne Sundqvist Bergkvist, Johannes Uddling, André Vingård och Malin Vispe.

SCENTEKNIK, SCENOGRAFI, DEKOR OCH KOSTYM ÄR PRODUCERADE AV TEATERNS TEKNIKER & ATELJÉPERSONAL.

LJUDTEKNIKER: Catherine Crépault Wibe, Johan Lust
TEKNIKER: Kin Isaksson
SCENMÄSTARE OCH SNICKARE: Jonas Åberg (föreställningsansvarig), Niclas Andersson, Petter Ögren
DEKORMÅLARE OCH ATTRIBUTMAKARE: Catarina Berglind, Andrea Kågström, Ian Wilson.
REKVISITÖR: Nina Muhonen
KOSTYMMÄSTARE: Ulrica Forsgren, Terese Larsson, Helena Steisel, Amanda Cederberg (praktikant)
MANGATECKNINGAR: Natalia Batista

AFFISCHBILD: LisaLove Bäckman
PRESSBILDER: Patrick Degerman
KONSTNÄRLIG LEDARE: Bobo Lundén
ANSVARIG UTGIVARE: Challa Gustavsson, VD

    Bilder från föreställningen

    Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.