Gå direkt till textinnehållet
BerättarfestivalenEn del av Västerbottensteatern

För arrangörer

Så här fungerar det att arrangera program under Berättarfestivalen 2024.

När är Berättarfestivalen?
14-20 oktober 2024

Hur arrangeras Berättarfestivalen?
Berättarfestivalen arrangeras från och med 2018 av Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning på Västerbottensteatern som driver berättarcentrat på uppdrag av Skellefteå kommun. Nordiskt Berättarcentrum har även projektstöd från Region Västerbotten och tidigare Statens Kulturråd.

Berättarfestivalen kommer även i fortsättningen att genomföras i samverkan med Kulturavdelningen på Skellefteå kommun, Skellefteå museum och Västerbottens museum samt en mängd lokala arrangörer.

Berättarfestivalens egen organisation (Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern) har som huvuduppgift att initiera, koordinera, marknadsföra och även arrangera egna program under festivalveckan.

Nordiskt Berättarcentrum står som arrangör för en del av programmet som exempelvis invigning och gästspel, föreläsningar och workshops.

Övrigt program under veckan består av program från kulturinstitutionernas egen ­verksamhet och andra lokala arrangörer.


Viktiga deadlines i kalendern:

1 april – Webben öppnar för programanmälan.
Direktlänk och inloggning kommer att skickas direkt till arrangörerna. https://vasterbottensteatern.se/berattarfestivalen är webbadress för festivalen.
Behöver ni göra ändringar, skicka bilder eller kompletterande information efter programanmälan mailar ni till: monica.lindgren@vasterbottensteatern.se

14 maj – Arrangörsträff
Vi återkommer med inbjudan men notera gärna 14 maj 18.00-19.30 redan nu i era kalendrar. NBC kommer att ha sitt program klart i maj för att kunna presentera det vid träffen.

7 juni – Deadline för programanmälan
Det här är sista datum för att anmäla program till festivalen för att vi ska hinna ha kontakt kring eventuella frågor innan vi går på semester. Saknar ni uppgifter om biljettförsäljning, fika mm så kan de alltid komma med på webben även när kalendariet är tryckt. Det är bättre att programpunkten kommer med än att alla detaljer finns klara. Vänta dock inte till sista dagen med att informera oss om program som är på gång, det är värdefullt att få in uppgifter snarast möjligt. Saknar ni någon detalj kan ni komplettera t o m 11 augusti men efter 9 juni kan vi inte ta in uppgifter om nya program.

7 augusti– Absolut sista datum för kompletterande material.
Den här hösten blir det ett enklare kalendarium istället för tidning. Vi kan på det viset skjuta fram sista datum för kompletteringar som bilder, detaljer om tider, biljetter mm. Efter detta datum kan vi bara ta in uppgifter till webben. Kalendariet kommer att distribueras till hushållen i slutet av augusti.

Vad kan Nordiskt Berättarcentrum erbjuda för stöd till arrangörer?
1. Den generella marknadsföringen; webb, sociala media, PR, trycksaker, kalendarium, etc. där Berättarfestivalen i sin helhet lyfts fram. I den generella marknadsföringen kommer även exempel på enskilda programpunkter (men inte allt) från generalprogrammet att lyftas fram så långt det är möjligt. Markera gärna era program med Berättarfestivalens logotyp för att markera tillhörigheten och därmed kunna dra nytta av den generella marknadsföringen.

2. Plats för er programpunkt i generalprogrammet som publiceras på berattarfestivalen.se och i det kalendarium som trycks och distribueras som bilaga i Skellefteåguiden i slutet av augusti samt finns tillgänglig på offentliga platser i Skellefteå kommun.

3. Rådgivning och hjälp att knyta kontakter mm – ett bollplank som det brukar sägas.

Kan Nordiskt Berättarcentrum ge ekonomiskt bidrag?
Nej, vi kan inte dela ut arrangörsstöd eller annat ekonomiskt bidrag. Kulturnämnden kan däremot ge Bidrag till enstaka arrangemang. Läs mer om Kulturnämndens bidragsnormer: Här! Se sid 5 för information om detta bidrag. Sök i god tid! Aktuella ansökningstider 2024 är: 24 mars, 5 maj (sista ansökningsdagen innan sommaren), 1 september och 6 oktober.
Se mer information här nedan. Föreningarna ansöker via systemet Interbook Go https://ibgo.skelleftea.se/

Vad innebär det att vara arrangör?
Den som är officiell arrangör för en programpunkt under Berättarfestivalen har sedvanligt arrangörs­ansvar samt en del speciella förutsättningar, det vill säga att:

– ta ekonomiskt ansvar; svara för alla eventuella kostnader i samband med programaktiviteten (gage/arvode, lokalhyra, programannonsering, personal etc), men givetvis även tillgodoräkna sig eventuella intäkter (biljetter, servering mm).

– rapportera in program till Berättarfestivalen (för att komma med i generalprogrammet).

– fungera som värd för publik och medverkande.

– rapportera in statistik efter genomfört program.

– marknadsföra sitt eget program efter de resurser man har.

Kort sagt: att arrangera ett program under Berättarfestivalen är samma sak som vid andra ­publika arrangemang med den skillnaden att man kan tillgodoräkna sig ett generellt marknadsföringsstöd och andra koordineringseffekter genom tillhörigheten till Berättarfestivalen.


Checklista vid inrapportering av program till Berättarfestivalen
Bra fakta att definiera innan det är dags att fylla i anmälningsformuläret:

1. Tid och plats (lokal och ort):

2. Rubrik, gärna med angivelse vad det handlar om, typ: Seminarium med författaren namn eller föreställningens namn. Ex: Berättarcafé med Storyteller Sture.

3. Programbeskrivning. Gärna med kort ingress och sedan en fylligare info. Viss redigering av programtexter kan ske för att anpassas till helheten.

4. Medverkande: Om det inte redan framgått av ovanstående beskrivning.

5. Biljettpris eller Fri entré.

6. Biljetter (alternativ anmälan): Var köper eller förbokar man, alt. anmäler sig (till konferenser eller dyl.) Ta med länkar till eventuell biljettförsäljning on-line.

7. Servering: Serveras fika eller mat? Ingår det i biljettpris eller är det till försäljning?

8. Starttid och beräknad sluttid.

9. Arrangör: organisation/förening som är formell arrangör.

10. Publik kontaktinfo om arrangören så önskar (telnr/e-post/webbadress).

11. Kontaktperson hos arrangören; namn, telnr, e-post och även postadress (vi skickar ibland material på papper).

12. Bilder: om det finns föreställningsbilder, pressbilder på medverkande eller annat. Ange fotograf om det finns. OBS! Bilderna måste vara upphovsrättsligt okej att publicera.

13. Övrigt av intresse.

Lycka till!


KULTURNÄMNDEN: BIDRAG TILL ENSTAKA ARRANGEMANG
Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang inom så varierande konstformer som möjligt. Bidraget syftar till att stimulera ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv i hela Skellefteå kommun.

Utgångspunkt för normerna är de nationella kulturpolitiska målen som säger att:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Vem kan söka bidraget?
Bidrag kan sökas av alla föreningar, organisationer, grupper, enskilda eller annan kulturaktör.

Hur och när söker arrangören bidraget?
Ansökan ska göras i god tid före arrangemanget. Ansökan kan gälla bidrag eller förlustbidrag. Ansökan ska innehålla budget för hela arrangemanget. Bidraget kan sökas löpande under året och ansökningsdatum 2024 är: 24 mars, 5 maj (sista ansökningsdagen innan sommaren), 1 september och 6 oktober. Föreningarna ansöker via systemet Interbook Go https://ibgo.skelleftea.se/

För vilka kostnader kan arrangören få bidrag?
Arvode för artister/medverkande, resekostnader för artister/medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening, organisation eller grupp), kostnader för ljud/ljus, kostnader för marknadsföring och extern lokalhyra för arrangemanget.

Hur mycket bidrag kan arrangören få?
Beroende på ansökan.

När betalas bidraget ut?
Efter arrangemangets genomförande.

Övrig information
Avser ansökan under 0,5 prisbasbelopp tas beslut av tjänsteperson. Avser ansökan bidrag över 0,5 tas beslut av kulturnämnden. I ansökan ska aktören beakta trygghet, säkerhet och hållbarhet i arrangemanget.

Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål, intern föreningsverksamhet, kulturverksamhet som är del av egen utbildning/forskning, arrangemang i anslutning till möten exempelvis årsmöte, produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter, CD eller TV-program, förbrukningsmaterial samt administration beviljas inte bidrag

Här kan du få mer information och länka dig vidare till ansökningsblanketter mm »

Kontakta oss för mer information och frågor kring program, kommunikation mm:
Monica Lindgren, producent
Theresa Eriksson, koordinator program för barn

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.