Gå direkt till textinnehållet
UngHästenEn del av Västerbottensteatern

Om Unghästen

Med samtalet i fokus spelar vi teater för ungdomar på deras arenor för barn och unga.

UngHästen möter omkring 8000 ungdomar varje år. Vi riktar oss främst till mellanstadiet och högstadiet, och arbetar med teater som pedagogiskt verktyg för att öppna upp till samtal kring aktuella, känsliga och svåra ämnen.

Vi har sedan starten år 2000 spelat föreställningar om bland annat: psykisk ohälsa, mobbing, sex och samlevnad, rasism, våld i nära relationer, festande och dess konsekvenser, förbjuden kärlek och identitet.

Genom våra föreställningar vill vi beröra och väcka känslor.

De flesta av våra föreställningar är anpassade för att kunna spelas i mindre rum, såsom klassrum eller liknande. Vi spelar för en klass i taget, där närheten till individerna och fördjupningen i ett ämne som engagerar är i fokus.

Vi lägger stor vikt vid efterarbetet som följer direkt på plats efter varje föreställning. I samtalet möts olika människors åsikter och många gånger är det först då som den egna ståndpunkten testas och får bli tydlig, stärkt eller förändrad. I samtalet sker lärande och utveckling.

Att spela för skolungdomar innebär att möta en publik som inte själva valt att gå och se teater. Vår publik ska gå från en föreställning och ett samtal med en positiv känsla av hopp och ha fått en konstnärlig upplevelse och framför allt känt sig delaktiga, hörda och sedda.

Vid föreställningarna vill vi alltid att pedagoger och representanter från elevhälsan medverkar.

Vi är ett komplement till skolornas värdegrundsarbete

I vårt arbete tar vi upp aktuella värdegrundsfrågor som skolorna välkomnar som ett komplement till undervisningen. Att samarbeta med skolan och lärarna är viktigt för oss och en nödvändighet för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Lärarna deltar på samma sätt som eleverna, så att de sedan kan arbeta vidare med sin klass utifrån de samtal som påbörjats av oss.

Vi arbetar i linje med den aktuella läroplanen och är ett komplement till skolans värdegrundsarbete.

Vi har som målsättning att varje elev ska få komma till tals och arbetar därför oftast i mindre grupper, klassvis i klassrum, och hoppas inspirera lärare i deras fortsatta dagliga arbete med värdegrundsfrågor.

Alla våra föreställningar faller inom ramen för Skapande skola.

Vi som arbetar på UngHästen har flera års erfarenhet som pedagoger, skådespelare och improvisatörer, vad gäller så väl arbete med barn- och ungdomar som personalutveckling, konstnärlig impro och teater på scener runt om i landet. 


Utmärkelser
 

BRISpriset
Motiveringen: ”Med sin interaktiva teater lyckas UngHästen ta upp aktuella ämnen och inspirera till samtal. Genom att dessutom koppla på ett pedagogiskt efterarbete har de också tydligt lyft fram betydelsen av samtalet i skolan.
UngHästen visar vikten av att våga prata om det som kan vara krångligt och svårt.
En utgångspunkt för UngHästens arbete är att skapa ett gott samtal där alla ska våga komma till tals och bli hörda – en barnsyn som stämmer väl överens med den som utgör grunden för Bris arbete.”
BRIS 2015 

Surfa Lugnt-Priset
För #nätkärlek – en interaktiv föreläsning med UngHästen och Andreas Skog 2016 

Psykiatripriset i Skellefteå 2016
För arbetet med psykisk (o-)hälsa i föreställningarna ”Det blir sakta bättre” ”Just så pass folkvett” och ”På andra sidan som lyckats gestalta, synliggöra och avdramatisera svåra ämnen. 


Övrigt 
 

UngHästen i Riksdagen
10 december 2015 spelade UngHästen föreställningen Xenofoben – Välkommen om du raderar dig själv i riksdagen för riksdagsledamöter och inbjudna gäster.

22 november 2016 inbjöds UngHästen återigen till Riksdagen. Denna gång för att spela upp föreställningen ”Det blir sakta bättre”, temat självmord. 

 

Ett stort tack!
Vi är otroligt stolta, glada och tacksamma över att Boliden och Länsförsäkringar Västerbotten valt att stötta vår verksamhet. Deras stöd innebär att vi får möjlighet att möta än fler ungdomar i Västerbotten och tillsammans med dem arbeta för psykisk hälsa, genom föreställningar, samtal och workshops. Stödet från Boliden och Länsförsäkringar Västerbotten är enormt viktigt för att vårt arbete ska nå fram till så många som möjligt. Tack! Det betyder så mycket!

Boliden

Boliden har valt att sponsra UngHästen ekonomiskt under tre år. Detta för att ge oss möjlighet att utveckla och bredda verksamheten för ungdomar i länet. De medel som Boliden bistår med är öronmärkta för att vi ska kunna arbeta med just unga och vägen från psykisk ohälsa till hälsa.

Tack Boliden!

Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten har valt att ge UngHästen en gåva för att under 2020 ytterligare kunna utveckla verksamheten med och för unga i Västerbottens län. Gåvan ger oss medel att möta fler ungdomar genom föreställningar, samtal och workshops.

Tack Länsförsäkringar Västerbotten!

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.