Gå direkt till textinnehållet
UngHästenEn del av Västerbottensteatern

Skola

Med samtalet i fokus spelar vi teater för ungdomar på deras arenor 

UngHästen möter omkring 8000 ungdomar varje år. Vi riktar oss främst till högstadiet och gymnasiet, och arbetar med teater som pedagogiskt verktyg för att öppna upp till samtal kring aktuella, känsliga och svåra ämnen.  

Vi har sedan starten år 2000 spelat föreställningar om bland annat psykisk ohälsa, mobbing, sex och samlevnad, rasism, våld i nära relationer, festande och dess konsekvenser, förbjuden kärlek och identitet.  

Genom teaterföreställingar vill vi beröra och väcka känslor 

Våra föreställningar spelas övervägande i klassrum, för en klass i taget, där närheten till individerna och fördjupningen i ett ämne som engagerar är i fokus.  

Vi lägger stor vikt vid efterarbetet som följer direkt plats efter varje föreställning. I samtalet möts olika människors åsikter och många gånger är det först då som den egna ståndpunkten testas och får bli tydlig, stärkt eller förändrad. I samtalet sker lärande och utveckling.  

Att spela för skolungdomar innebär att möta en publik som inte själva valt att gå och se teater. I klassrummen når vi människor som annars aldrig skulle komma i kontakt med teaterformen. Vår publik ska gå från en föreställning och ett samtal med en positiv känsla av att ha fått en konstnärlig upplevelse och framför allt känt sig delaktiga, hörda och sedda. 

Vid föreställningarna medverkar alltid pedagoger och representanter från elevhälsovården. 

Vi är ett komplement till skolornas värdegrundsarbete

I vårt arbete tar vi upp aktuella värdegrundsfrågor som skolorna välkomnar som ett komplement till undervisningen. Att samarbeta med skolan och lärarna är viktigt för oss och en nödvändighet för att allt ska fungera. Lärarna deltar på samma sätt som eleverna, så att de sedan kan arbeta vidare med sin klass utifrån de samtal som påbörjats av oss. 

Vi arbetar i linje med den nya läroplanen och är ett komplement till skolans värdegrundsarbete.  

Vi har som målsättning att varje elev ska få komma till tals och arbetar därför oftast i mindre grupper, klassvis i klassrum, och hoppas inspirera lärare i deras fortsatta dagliga arbete med värdegrundsfrågor. 

Alla våra föreställningar faller inom ramen för skapande skola. 

Vår partner Länsförsäkringar har gjort en film om oss:

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.